Etikett: Skapande skola

Musikagenterna (skolturné)

En musikpedagogisk föreställning av och med Bo Selinder & Lotta Karlsson.
*
Musikagenterna är förtvivlade! Om de inte hittar och haffar skurken Enok Slug snarast, kommer hans orolighetsmanick ta bort all lek och musik från världen! Musikagenterna har insett att de inte kommer att klara det här själva, så nu letar de barn som kan hjälpa till. Men tiden är knapp och Enok Slug är nästan klar med alla justeringar på
orolighetsmanicken…
*
En interaktiv musikteaterföreställning för helklass i klassrummet, som tar avstamp i upplevelsebaserat lärande och tonplatsmetodik.

Föreställningen spelas för förskoleklass-årskurs 3 under läsåret 19/20.